Vrije Software in het onderwijs

Willen we dat kinderen leren tekstverwerken, of willen we dat ze leren hoe dat met één bepaald programma gaat? Willen we dat ze uit de voeten kunnen op verschillende besturingssystemen, of willen we dat ze alleen iets weten over één systeem?

Willen we ze afhankelijk maken van de software van één leverancier, of willen we dat ze vrij zijn in de keuze van hun gereedschap? Software is tenslotte een gereedschap en geen doel op zich.

Met vrije software kunnen ze ook (les krijgen in) leren hoe een programma precies werkt; de broncode is immers beschikbaar. Ze kunnen zelf wijzigingen aanbrengen en proberen het programma beter te maken, of aan te passen aan hun wensen.

Voor het onderwijs is een speciale versie van Ubuntu ontikkeld. Deze heet Edubuntu en er zijn diverse toepassingen in verwerkt die speciaal gericht zijn op het onderwijs. Mingos kan u hierbij adviseren en ondersteunen. 

Moodle

Moodle is een electronische leeromgeving, die qua mogelijkheden vergelijkbaar is met Blackboard. Belangrijk verschil is dat Moodle vrije software is en dus licentievrij.

Een electronische leeromgeving als Moodle kan gebruikt worden voor het ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal, het laten samenwerken van mensen, het uitwisselen van kennis, etc.

Mingos kan een volledige Moodle implementatie voor uw school, instelling of bedrijfverzorgen. Hier vindt u meer informatie.

 
Joomla Templates and Joomla Tutorials